Najważniejsze terminy

 


 Do 15 czerwca 2021: wpływanie zgłoszeń konkursowych, nadsyłanie egzemplarzy książek na potrzeby jury,

21 czerwca - 7 lipca 2021: głosowanie internautów, wybór nominowanych tytułów,

 do 10 lipca 2021: ogłoszenie wyników konkursu. 

Patroni medialni