Najważniejsze terminy

 


 Do 30 czerwca 2020: wpływanie zgłoszeń konkursowych, nadsyłanie egzemplarzy książek na potrzeby jury,

30 czerwca - 15 lipca 2020: głosowanie internautów, wybór laureatów,

 do 17 lipca 2020: ogłoszenie wyników konkursu. 

Patroni medialni